arrow

Договір публічної оферти

arrow

ОФЕРТА
Надання туристичних послуг

(для здійснення замовлення туристичних послуг туристом на сайті https://ideatravel.solutions)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДЕЯ ТРЕВЕЛ СОЛЮШНЗ УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 43844810, адреса: 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, будинок 14/55, офіс 7, в особі директора – Кирика Валентина Валерійовича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», керуючись, ст. 205, ст. 633, ст. 634, ст. ст. 638 – 644 Цивільного кодексу України беручи до уваги, що Виконавець має право належним чином та в належному обсязі здійснювати діяльність з постачання туристичних та супутніх послуг, виступаючи в якості посередника авіакомпаній, страхових компаній, готелів, компаній прокату автомобілів та інших компаній, що безпосередньо надають відповідні послуги, посольств, консульств, а також компаній з організації пасажирських перевезень тощо, пропонує фізичним, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, які в подальшому іменуються «Замовники», шляхом приєднання до цього договору надання туристичних послуг, який у подальшому іменується «Договір», замовити туристичні та/або супутні послуги, шляхом оформлення електронної заявки.

Договір є офертою та представлений (розміщений/оприлюднений) на веб-сторінці Виконавця за посиланням в мережі Інтернет: https://ideatravel.solutions.

Даний Договір є публічним і його умови є однаковими для всіх Замовників. Замовник не може запропонувати свої умови Договору. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому. Беззастережне прийняття його умов вважається акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

1.1. Оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній, та/або юридичній особі, та/або фізичній особі-підприємцю відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що міститься в оферті.

1.2. Акцепт – відповідь Замовника, якому адресована оферта Виконавця, про її прийняття. Акцептом вважається оформлення електронної заявки Замовником та/або надходження від нього оплати у розмірах, вказаних у прайсі на сайті Виконавця. Згідно із законодавством, акцепт повинен бути повним і безумовним (прийняття пропозиції на інших умовах визнається іншою офертою).

1.3. Замовник – користувач, який забронював туристичну та/або супутню послугу за допомогою веб-сайту Виконавця та здійснив оплату заброньованої послуги одним із способів, вказаних на такому веб-сайті.

1.4. Туристичні та супутні послуги — послуги перевезення, розміщення в готелі та інші послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);

1.5. Веб-сайт – інтернет-ресурс Виконавця, розміщений за посиланням https://ideatravel.solutions, на якому містяться пропозиції Виконавця щодо туристичних та супутніх послуг, а також умови їх надання.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ) ЗАМОВНИКОМ:

2.1. Цей Договір є пропозицією (офертою) укласти електронну угоду. Договір укладається шляхом надання пропозиції Виконавцем і прийняття її Замовником.

2.2. Виконавець пропонує укласти цей Договір шляхом розміщення оферти в мережі Інтернет.

2.3. Якщо Замовник погоджується з офертою, він надає Виконавцю відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції укласти цей Договір шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:

– оформлення електронної заявки на Веб-сайті;

– оплата за надання туристичних та/або супутніх послуг;

– прийняття Замовником умов Договору шляхом повідомлення на e-mail–адресу Виконавця, вказану в цьому Договорі.

2.4. Акцептування публічної оферти свідчить про повну та безумовну згоду Замовника дотримуватись умов Договору. Замовник, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права його укладати.

2.5. Сторони погоджуються про неможливість відмови Замовника від вже акцептованої пропозиції.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

3.1. Договором регулюються правовідносини, що виникають між Виконавцем та Замовником у зв’язку із наданням Замовнику туристичних та/або супутніх послуг.

3.2. Виконавець за встановлену у прайсі, що розміщений на Веб-сайті, плату зобов’язується надати Замовнику комплекс туристичних та/або супутніх послуг, обсяг яких акцептований Замовником.

3.3. Виконавець за цим Договором представляє Замовника на підставі даного Договору перед третіми особами, що безпосередньо надають туристичні та/або супутні послуги. Даний договір є достатньою формою підтвердження повноважень Турагента та не вимагає додаткових письмових документів.

3.4. Послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором призначені для споживання (отримання) як на території України, так і за її межами. Місце надання послуг – країна, де здійснюється приймання Замовника або його представників приймаючою стороною, та на території якої безпосередньо надаються туристичні та/або супутні послуги.

3.5. Виконавець за цим Договором здійснює діяльність з постачання туристичних та/або супутніх послуг. Безпосередніми надавачами туристичних та/або супутніх послуг Замовнику за даним Договором є авіакомпанії, готелі, страхові компанії інші суб’єкти туристичної діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), перевезення, харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг. Сторони визнають, що Турагент діє лише в якості посередника авіакомпаній, страхових компаній, готелів, компаній прокату автомобілів та інших компаній, що надають відповідні послуги, посольств, консульств, а також компаній з організації пасажирських перевезень.

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, СТРОКИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ:

4.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання туристичних та супутніх послуг, яка розміщена на Веб-сайті, Замовник має право на власний розсуд обрати будь-які послуги, розміщені Виконавцем на Веб-сайті за визначеною у прайсі вартістю таких та послуг, та замовити їх шляхом заповнення електронної заявки.

4.2. В процесі оформлення електронної заявки Замовник вказує наступні особисті дані та дані щодо усіх подорожуючих з ним осіб:

• прізвище, ім’я, по-батькові (згідно паспорта, який буде використовуватися при подорожі);

• дата народження;

• стать;

• мобільний телефон.

4.3. Замовник підтверджує достовірність даних, які вводяться ним при роботі на Веб-сайті Виконавця, а також даних подорожуючих разом з ним осіб і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

4.4. Підтвердження замовлення обраних послуг здійснюється шляхом натискання кнопки «Сплатити» та після зарахування коштів на рахунок Виконавця.

4.5. Після підтвердження замовлення обраних послуг на Веб-сайті, система автоматично направить Замовника на сторінку оплати. Замовник оплачує виставлений рахунок на оплату послуг банківським переказом на поточний рахунок Виконавця платежем за допомогою банківської картки. Виконавець залишає за собою право скасувати пропозицію таких послуг та/або відмовити у обслуговуванні за обраними послугами або їх частиною до моменту оплати Замовником підтвердженого замовлення.

4.6. Після оплати система Веб-сайту автоматично зберігає повідомлення з деталями туристичних послуг в особистому кабінеті Замовника і може бути відправлена, за бажанням Замовника, на вказану адресу електронної пошти. Замовник зобов’язаний перевірити коректність всіх даних зазначених в отриманому листі.

4.7. Усі грошові розрахунки (платежі), що передбачені Договором, здійснюються з використанням національної валюти України – гривні.

4.8. Грошові кошти, за виключенням сум винагороди Виконавця, оплачені Замовником на поточний рахунок Виконавця, є транзитними і підлягають подальшому перерахуванню особам, фірмам, підприємствам, установам, що безпосередньо надають туристичні послуги (зокрема, туроператорам) та/або супутні послуги. Грошові кошти, отримані Виконавцем внаслідок реалізації туристичних та/або супутніх послуг, належать третім особам, що безпосередньо надають такі послуги, і Виконавець не має права власності на них, за винятком суми своєї агентської винагороди.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. приймати запити від Замовника в узгодженій формі по передбаченим технічними можливостями Веб-сайту каналам зв’язку (електронна пошта, месенджери, телефон тощо) щодо послуг, передбачених цим Договором;

5.1.2. інформувати Замовника про правила перевезень, тарифи, умови застосування штрафних санкцій тощо шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті;

5.1.3. забезпечити бронювання послуг та забезпечити (організувати) надання послуг Замовнику відповідно до умов Договору та електронної заявки Замовника;

5.1.4. своєчасно інформувати Замовника щодо змін тривалості туру, умов перельоту, проживання, харчування, а також змін програми туру тощо шляхом направлення відповідного електронного листа за адресою, вказаною Замовником, та/або обміну повідомленнями в особистому кабінеті Замовника, та/або за телефоном, вказаним Замовником, та/або шляхом розміщення інформації на Веб-сайті.

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. своєчасно, за першою вимогою, надавати Замовнику всі документи та інформацію в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цим Договором;

5.2.2. оплатити вартість послуг відповідно до умов Договору;

5.2.3. своєчасно отримувати послуги, що передбачені Договором, зокрема вчасно прибути на вказане Виконавцем місце початку надання послуг, у будь-якому випадку не пізніше, ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту), в тому числі, у випадку зміни перевізником раніше обумовленого часу виїзду (вильоту) або рейсу;

5.2.4. своєчасно інформувати Виконавця по передбаченим Веб-сайтом каналам зв’язку (електронна пошта, месенджери, телефон тощо) про будь-які зміни, доповнення, які стосуються послуг;

5.2.5. не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, які є чинними на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення; виконувати митні, прикордонні, санітарні правила України та країни тимчасового перебування;

5.2.6. дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування;

5.2.7. дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

5.2.8. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за використання додаткових послуг в місцях розміщення та перебування;

5.2.9. відшкодовувати збитки нанесені своїми неправомірними діями;

5.2.10. оплатити фактично понесені Виконавцем витрати, у випадку відмови від Договору до початку поїздки, та відшкодувати збитки, заподіяні Виконавцю, спричинені діями Замовника.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. своєчасно отримувати від Замовника повну, достовірну інформацію та документи, в обсязі, необхідному для надання послуг відповідно до умов даного Договору;

5.3.2. отримувати та утримувати фактично понесені Виконавцем витрати, у випадку відмови Замовника від Договору до початку фактичного надання послуг та на відшкодування збитків, заподіяних Виконавцю, спричинених діями Замовника.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Вимагати від Виконавця інформацію про виконання умов Договору;

5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію відповідно до чинного законодавства в сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, у відповідності до норм чинного в Україні законодавства та положень Договору.

6.2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, не повертає сплачену вартість замовлених послуг й компенсацію за моральний збиток за:

6.2.1. несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату послуг;

6.2.2. несвоєчасне внесення змін чи ануляцію заявки Замовника;

6.2.3. за неявку чи запізнення Замовника (осіб, що з ним подорожують) на реєстрацію у встановлене місце відправлення;

6.2.4. за недотримання Замовником (особами, що з ним подорожують) встановлених Перевізником правил поведінки;

6.2.5. за відсутність у Замовника (осіб, що з ним подорожують) належним чином оформленого закордонного паспорта, або інших документів необхідних для подорожі;

6.2.6. зняття Замовника (осіб, що з ним подорожують) з рейсу під час проходження митного і прикордонного контролю, а також за розпорядження місцевої влади чи інших установ, організацій;

6.2.7. збитки, що нанесені Замовнику (особам, що з ним подорожують) третіми особами у період подорожі;

6.2.8. збереження багажу Замовника (осіб, що з ним подорожують);

6.2.9. шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Замовника (осіб, що з ним подорожують), з вини перевізника;

6.2.10. збитки, спричинені Замовнику (особам, що з ним подорожують) у випадку відміни рейсу перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів перевізника. Всі претензії, позови, пов’язані з неналежним наданням транспортних послуг, пред’являються безпосередньо Перевізнику, у відповідності з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами морських перевезень пасажирів і багажу;

6.2.11. невідповідність наданих послуг необґрунтованим очікуванням Замовника (осіб, що з ним подорожують) і їх суб’єктивній оцінці;

6.2.12. неможливість Замовника (осіб, що з ним подорожують) скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди (занепокоєння) навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Туриста (осіб, що з ним подорожують) в стані алкогольного сп’яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;

6.2.13. невикористання Туристом (особами, що з ним подорожують) послуг з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.

6.3. Якщо Замовник не скористався послугами Виконавця по оформленню візи, Виконавець не несе відповідальність за наявність та дійсність візи туриста.

6.4. Замовник несе повну відповідальність за наявність у нього та осіб, що подорожують з ним, необхідних документів на в’їзд/виїзд, на транзит через територію будь-яких третіх країн за маршрутом подорожі в країну тимчасового перебування та документів на багаж, та компенсує Замовнику всі витрати у випадку будь-яких порушень ним та (або) особами, що подорожують з ним, візового, прикордонного, митного режиму та міграційних правил, включаючи ті витрати, які можуть виникнути у Замовника у зв’язку з необхідністю сплати штрафів, депортацією таких туристів, тощо.

6.5. Замовник несе повну відповідальність у випадку порушення діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни тимчасового перебування. При цьому штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, тощо країни тимчасового перебування.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за недотримання безпосередніми постачальниками послуг або їх представниками умов надання послуг та правил застосування тарифів, оскільки дані умови і правила знаходяться у винятковому віданні таких постачальників.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо воно виникло внаслідок обставин непереборної сили і, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після підписання Договору і в результаті непередбачуваних, незалежних і невідворотних Сторонами обставин. Такі обставини встановлюються наявністю загальновідомих фактів, нормативно-правових актів, публікацій в засобах масової інформації та іншими способами, які не потребують спеціального доказування.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

7.1. З усіх питань, що не врегульовані умовами цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

7.2. Сторони повинні прагнути вирішувати усі спори та розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору, шляхом переговорів.

7.3. У випадку, якщо спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці спори повинні бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ:

8.1. Договір набуває чинності з дати його укладення, яка визначається у відповідності до п. 2.3. Договору, та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, повідомивши Замовника шляхом направлення за 14 (чотирнадцять) днів повідомлення засобами електронного зв’язку. У разі дострокового розірвання дії Договору, Замовник може вимагати повернення суми коштів невикористаної частини послуг за виключенням сум неустойки та сплати послуг третіх осіб, що можуть бути утримані Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

8.3. Сторони погоджуються та підтверджують, що єдиною редакцією Договору, яка має юридичну силу, є редакція, розміщена на Веб-сайті. Зміни, доповнення до Договору здійснюються (вносяться) Виконавцем шляхом затвердження та розміщення його нової редакції на Веб-сайті. Такі зміни до Договору є чинними та обов’язковими для Сторін з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Веб-сайті. Замовник акцептом Договору надає свою повну, безумовну та безвідкличну згоду на викладений у цьому пункті порядок внесення змін та доповнень до Договору.

8.4. Сторони підтверджують, що вони добровільно уклали Договір, що кожна з них має необхідний і достатній обсяг дієздатності для його укладення, а особи, які його авторизували, мають необхідний і достатній обсяг повноважень. Сторони вступають у правовідносини за Договором на основі рівності і підтверджують повну взаємну адміністративну, публічну, комерційну та будь-яку іншу незалежність. Кожна зі Сторін зобов’язується під час виконання своїх зобов’язань і реалізації своїх прав за Договором або у зв’язку з ним діяти у відповідність до загальноприйнятих принципів добросовісності, справедливості, розумності та чесної ділової практики.

8.5. Договір укладений українською мовою при повному розумінні Сторонами його змісту та термінів.

8.6. Особи, що діють від імені Сторін, мають на це відповідні повноваження та жодним чином не обмежені в укладанні Договору, надання вказаних в ньому заяв, гарантій та прийняття передбачених Договором зобов’язань і, у випадку будь-якого порушення зазначених в цьому пункті умов, несуть в повному обсязі відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Договором.

8.7. Якщо якась частина Договору вступає у суперечність, не відповідає або заборонена діючим законодавством України, і при цьому така частина Договору буду визнана недійсною в установленому порядку, Сторони погоджуються і цим визнають, що Договір в цілому не буде вважатися недійсним. Якщо будь-яке з положень цього Договору виявляється незаконним, недійсним або нездійсненним, то це не впливає на іншу частину цього Договору, і замість кожного такого положення, в Договір може бути вносено положення, що містить умови, в можливо більшій міри подібні тим, які містилися в незаконному, недійсному або нездійсненному положенні, і в той же час законні, дійсні і здійснені.

8.8. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору і прямо не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідея Тревел Солюшнз Україна»
Юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, будинок 8.
Фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3 (Unit.City, корпус B9, UNIT.Coworking).
Адреса для листування: Київ, 01042, а/с 158
№ рахунку (гривня): UA223206490000026003052736452
Філія «Розрахунковий Центр»
АТ КБ «Приватбанк», Київ
МФО: 320649
Код ЄДРПОУ: 43844810
Тел. директора: +380503572477
Тел.: +380931702929
Єдиний податок 3-ї групи по ставці 5% з 29.09.2020
Витяг з реєстру платників № 2026553402160 від 09.10.2020р.
Електронна адреса: welcome@ideatravelsolutions.com

Директор/ керуючий партнер: Кирик Валентин Валерійович

Зв'яжіться з нами

map

ТОВ «ІДЕЯ ТРЕВЕЛ СОЛЮШНЗ»

Юридична адреса: 04112, м. Київ,
вул. Ґа́рета Джо́нса, 8.

Фактична адреса: 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 3 (Unit.City, корпус B9, UNIT.Coworking).

Адреса для листування:
Київ, 01042, а/с 158

map

IDEA EESTI OÜ

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-201, 10152

phone +38 093 170 29 29
mail welcome@ideatravelsolutions.com
facebook
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.